Συμβουλές για το Smart σας.

Γιατί πρέπει να επιλέγω εξειδικευμένο συνεργείο smart;

Το smart είναι ένα αυτοκίνητο με μικρά και μεγάλα μυστικά. Η συντήρηση που θα ακολουθήσετε είναι πολλή σημαντική για τον χρόνο διάρκειας του κινητήρα. Η auto smart μπορεί να εγγυηθεί την ιδανική συντήρηση του κινητήρα σας.

Είναι σωστό να συμπληρώνω λάδια στον κινητήρα;

Το φυσιολογικό είναι να μην συμπληρώνεται λάδια στον κινητήρα. Εφόσον γίνεται όμως αυτό θα πρέπει να διαγνωστεί άμεσα η αιτία που πολλές φορές δεν είναι προφανής. Η auto smart μπορεί να διαπιστώσει το πραγματικό πρόβλημα και να το επισκευάσει.

Έχω smart cabrio. χρειάζεται κάποια συντήρηση ο μηχανισμός της κουκούλας;

Ο μηχανισμός της κουκούλας θα πρέπει σε κάθε service να ελέγχεται. Ο τακτικός έλεγχος λοιπόν μπορεί να αποτρέψει μελλοντική ζημία στον μηχανισμό.

Κάθε πότε πρέπει να κάνω service;

Σε κάθε μοντέλο smart η συντήρηση διαφέρει. Επικοινωνώντας μαζί μας και αναφέροντας τον αριθμό πλαισίου του οχήματος και τα χλμ μπορούμε να σας πληροφορήσουμε για την σειρά συντήρησης του κινητήρα σύμφωνα με τον κατασκευαστή.

Υπάρχει κάποια ειδική μεταχείριση για την προστασία της τουρμπίνας;

Καλό θα είναι ειδικά κατά την διάρκεια του χειμώνα κατά το ξεκίνημα που είναι κρύος ο κινητήρας η όταν θέλουμε να απενεργοποιήσουμε τον κινητήρα και είναι ζεστός να δίνουμε ένα χρονικό διάστημα λειτουργίας ενός λεπτού περίπου στο ρελαντί.